رنگ ترکیبی — قهوه ای نسکافه ای

0تومان

این بسته شامل:
رنگ مو کاکائویی متوسط شماره ۷.۵۳
رنگ مو بلوند طبیعی بلوند تیره شماره ۶.۰۰
رنگ مو نسکافه ای متوسط شماره ۷.۷۴
رنگ مو شرابی تیره شماره ۶.۲۰
دو عدد اکسیدان ۶ درصد

آموزش:
یک سوم تیوپ از رنگ شماره ۷.۵۳
یک سوم تیوپ از رنگ شماره ۶.۰۰
یک سوم تیوپ از رنگ شماره ۷.۷۴
۲ سانت از رنگ شماره ۶.۲۰
تمام اکسیدان ها

دسته:
WhatsApp chat